Yoko Ono

One Woman Show, 1960–1971

Museum of Modern Art, New York

May 17 – September 7, 2015

© 2015 The Museum of Modern Art, New York
Photo: Thomas Griesel

© 2015 The Museum of Modern Art, New York
Photo: Thomas Griesel

© 2015 The Museum of Modern Art, New York
Photo: Thomas Griesel

© 2015 The Museum of Modern Art, New York
Photo: Thomas Griesel

© 2015 The Museum of Modern Art, New York
Photo: Thomas Griesel

© 2015 The Museum of Modern Art, New York
Photo: Thomas Griesel

© 2015 The Museum of Modern Art, New York
Photo: Thomas Griesel

© 2015 The Museum of Modern Art, New York
Photo: Thomas Griesel

© 2015 The Museum of Modern Art, New York
Photo: Thomas Griesel

© 2015 The Museum of Modern Art, New York
Photo: Thomas Griesel

© 2015 The Museum of Modern Art, New York
Photo: Thomas Griesel

© 2015 The Museum of Modern Art, New York
Photo: Thomas Griesel

© 2015 The Museum of Modern Art, New York
Photo: Thomas Griesel

© 2015 The Museum of Modern Art, New York
Photo: Thomas Griesel

© 2015 The Museum of Modern Art, New York
Photo: Thomas Griesel

Back to Top